Chào mừng qúi vị

Friends Of The VU Heritage Foundation là một tổ chức vô vụ lợi chuyên làm việc thiện.  Mục đích chính là để (1) giúp những người gặp khó khăn tại Nam và Bắc Cali; và (2) giúp trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn kém may mắn tại Việt Nam để họ có điều kiện sống đầy đủ hơn. Chúng tôi tin rằng "Hỗ trợ họ trong lúc khó khăn sẽ giúp họ xây dựng tương lai tốt đẹp."

Hội không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn giúp đỡ tinh thần và hướng dẫn người kém may mắn trở thành công dân tốt. Chúng tôi được cấp giấy phép Trừ Thuế Thu Nhập Liên Bang 501(c)(3) của Bộ Luật Thuế Vụ.  Đóng góp cho hội, quí vị được khấu trừ thuế theo mục 170 của bộ luật này. Chúng tôi cũng hội đủ điều kiện để nhận quyền thừa kếchuyển nhượng hoặc quà tặng theo mục 2055, 2106, hoặc 2522 của bộ luật.

.
Xin vui lòng liên lạc với văn phòng để tìm hiểu thêm về các mục đích, trình độ chuyên môn của chúng tôi, và làm thế nào quí vị có thể giúp trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tại Hoa Kỳ và Việt Nam.


VU Heritage Foundation 

nhận hỗ trợ qua tổ chức


United Way Silicon Valley

Chúng tôi quí trọng những người nghèo khổ và bất hạnh

và không phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, miền đất và màu da

Hội không nhận chi phí quản trị.  Mọi đóng góp sẽ trực tiếp đến tay người nhận

© Copyright 2011-2012 Friends Of The VU Heritage Foundation.  All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199

T
rang nhà được thiết kế bởi Hòa Vũ và là người duy nhất chịu trách nhiệm về hình thức và nội dung.                                                                                  Cập nhật lần cuối: 06/25/2016